Pelajar Indonesia Siswa Dapat Cetak Hasil Un (Shun) Sendiri - Pelajar Indonesia

Pelajar Indonesia Siswa Dapat Cetak Hasil Un (Shun) Sendiri

SISWA BISA CETAK HASIL UN (SHUN) SENDIRI

Siswa Bisa Cetak Hasil UN (SHUN) Sendiri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbdud) menyatakan mulai tahun 2018 ini siswa dapat mencetak Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). Semua akseptor UN, baik yang Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) maupun yang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), dapat mencetak hasil UN-nya atau Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) secara mandiri.

"Kami akan siapkan laman dan login khusus. Hanya siswa yang bersangkutan yang dapat mengaksesnya. Jadi, nanti tidak ada lagi tanda tangan basah," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Totok Suprayitno di Jakarta, Jumat (9/2).

UN untuk tingkat Sekolah Menengah kejuruan akan diselenggarakan pada 2 April sampai 5 April, kemudian SMA/MA pada 9 sampai 12 April dan UN susulan SMK/SMA/MA pada 17 April sampai 18 April. Sementara, untuk SMP/MTs, UN akan diselenggarakan pada 23 sampai 26 April dan UN susulan untuk SMP/MTs pada 8 sampai 9 Mei.

"Secara umum, tidak ada perbedaan dibandingkan tahun lalu, mata pelajarannya juga tetap," katanya.

Namun, ada perbedaan dengan tahun lalu, yaitu pada tahun ini 10 persen soal UN Matematika berbentuk isian. Totok menjelaskan, isian berbeda dengan esai. Isian hanya berisi jawabannya saja, sementara esai berisi mengenai pembagian terstruktur mengenai beserta jawaban. (sumber: republika)

Lalu bagaimana cara Cetak Hasil UN (SHUN) Sendiri? Insya Tuhan admin akan menguptade isu perihal cara Cetak Hasil UN (SHUN) secara berdikari atau cetak sendiri, kalau laman cetak Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) betul-betul direalisasikan pada tahun 2018 ini.
= Baca Juga =